Skip to content

Wpływ ilości i intensywności ćwiczeń na lipoproteiny osocza czesc 4

2 lata ago

199 words

Podstawowa charakterystyka przedmiotów, charakterystyka ich programów ćwiczeń oraz zmiany masy ciała, sprawności fizycznej i spożycia składników odżywczych. Charakterystykę linii podstawowej badanych przedstawiono w tabeli 1. Nie było znaczących różnic między grupami pod względem zmiennych demograficznych lub pod względem początkowej sprawności, całkowitego spożycia kalorycznego lub spożycia makroskładników. Osoby, które wypadły z badania, nie różniły się istotnie od tych, które pozostały w grupach ćwiczeń lub grup kontrolnych pod względem wieku, wzrostu, masy ciała lub wskaźnika masy ciała (dane nie przedstawione). Poziom odpowiedzi na ćwiczenia i kondycję
Opis ćwiczeń i wpływ ćwiczeń na masę ciała, wydolność sercowo-naczyniową (szczytowe zużycie tlenu) i spożycie składników odżywczych są również przedstawione w Tabeli 1. Pomimo monitorowania masy ciała i zaleceń dotyczących utrzymania masy ciała, w grupach o wysokiej i wysokiej intensywności i niskiej i umiarkowanej intensywności masa ciała była niewielka, ale znacznie większa niż w grupie kontrolnej. Grupy o wysokiej i wysokiej intensywności oraz małej ilości o wysokiej intensywności miały podobny wzrost maksymalnego zużycia tlenu (odpowiednio 17,8% i 16,7%, P <0,001 dla obu porównań z grupą kontrolną), co sugeruje, że intensywność ćwiczenie jest ważniejsze niż ilość ćwiczeń pod względem zwiększenia poziomu sprawności. Nie było istotnych różnic między grupami pod względem zmian w konsumpcji kalorycznej lub odsetka kalorii z makroskładników.
Różnice i stany bazowe
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ ilości i intensywności ćwiczeń na lipoproteiny osocza mierzone za pomocą jądrowej spektroskopii magnetycznej. Dane lipoproteinowe uzyskane na linii podstawowej i na końcu badania przedstawiono w Tabeli 2. Grupa o niskiej i umiarkowanej intensywności wykazywała znacznie wyższe stężenia triglicerydów i dużych cząstek VLDL w linii podstawowej niż w kontrolach. Gdy dane zostały skontrolowane pod kątem wartości odstających, zidentyfikowano trzech osobników z grupy o niskiej i umiarkowanej intensywności. Po przeprowadzeniu kolejnych analiz, zarówno z tymi osobnikami, jak i bez nich, ogólna interpretacja danych nie uległa zmianie. Dlatego dane ze wszystkich kwalifikujących się podmiotów zostały uwzględnione we wszystkich analizach.
Wpływ ćwiczeń na lipoproteiny
Rysunek 1. Rysunek 1. Porównanie efektów trzech różnych programów ćwiczeń z grupami kontrolnymi na średnie zmiany stężenia cholesterolu lipoproteinowego małej gęstości (LDL) (panel A), stężenie cząstek LDL (panel B ), Średni rozmiar cząstek LDL (panel C) i stężenie cholesterolu w lipoproteinach o pośredniej gęstości (IDL) (panel D). Pacjenci w grupie kontrolnej utrzymywali swoją normalną dietę i poziom aktywności fizycznej przez sześć miesięcy. W grupach ćwiczeń ilość i intensywność ćwiczeń były stopniowo zwiększane do zalecanego poziomu w ciągu jednego do trzech miesięcy, po czym ćwiczenia utrzymywały się na zalecanym poziomie przez sześć miesięcy. Trening o niskiej i umiarkowanej intensywności stanowi kaloryczny odpowiednik chodzenia w przybliżeniu 12 ml tygodniowo przy 40 do 55 procentach szczytowego zużycia tlenu; ćwiczenia o niskiej i wysokiej intensywności reprezentują taką samą ilość ćwiczeń przy 65 do 80 procentach szczytowego zużycia tlenu
[patrz też: dermatolog warszawa nfz, klinika krakowska nfz, studia lekarskie ile lat ]
[podobne: endometrium 8mm, grudziądz jednostka wojskowa, korony teleskopowe ]

0 thoughts on “Wpływ ilości i intensywności ćwiczeń na lipoproteiny osocza czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fototapety do kuchni laminowane[…]