Skip to content

termofory warszawa

2 lata ago

499 words

Znaczenie bakterii Haemophilus influenzae typu b jako głównej przyczyny zakażeń bakteriemicznych u dzieci zostało osiągnięte dopiero niedawno. W Stanach Zjednoczonych 85 procent z około 20 000 przypadków inwazyjnej infekcji H. influenzae typu b występuje każdego roku u dzieci w wieku poniżej 5 lat, z najwyższą roczną zapadalnością 275 na 100 000 wśród dzieci w wieku od 6 do 11 miesięcy .1 Kapsułowa szczepionka polisacharydowa okazała się skuteczna w zapobieganiu inwazyjnej chorobie H. influenzae typu b u dzieci w wieku 18 miesięcy lub starszych w prospektywnej, randomizowanej, podwójnie zaślepionej próbie przeprowadzonej w Finlandii w latach 1974-1975. 2 Na podstawie tych wyników Szczepionka polisacharydowa była licencjonowana w 1985 r. i zalecana do ogólnego stosowania w Stanach Zjednoczonych.3 Badania kliniczno-kontrolne przeprowadzone po wprowadzeniu szczepionki wykazały jednak, że skuteczność ochronna była niższa niż wcześniej zgłoszono.4 5 6 7 Te sprzeczne wyniki sugerują niewystarczającą skuteczność znajomość czynników determinujących odpowiedź immunologiczną na szczepionkę, czynniki epidemiologiczne i czynniki ryzyka choroby.
Szczepionka polisacharydowa była w najlepszym przypadku częściowym rozwiązaniem problemu zapobiegania inwazyjnej chorobie H. influenzae typu b. Jego główną wadą była niezdolność do ochrony niemowląt i dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy. Nowe skoniugowane szczepionki składające się z otoczkowego polisacharydu H. influenzae typu b kowalencyjnie związanego z nośnikiem białkowym mają różne właściwości immunogenne niż stara szczepionka polisacharydowa. Są one immunogenne u młodych niemowląt i wywołują anamnestyczne lub przypominające IgG zdominowane przez , odpowiedź.13 Początkowe dane dotyczące zastosowania skoniugowanej szczepionki u fińskich niemowląt14 wykazały skuteczność ochronną 83 procent. W innej próbie skuteczności przeprowadzonej wśród mieszkańców Alaski, wstępna analiza wykazała jednak znacznie niższy stopień ochrony.15
Pełne dane z prospektywnej, randomizowanej próby skuteczności szczepionki koniugatu otoczkowego polisacharydu-błoniczej szczepionki H. influenzae typu b, składającej się z fosforanu polibosybilocitolu i anatoksyny błoniczej [PRP-D]) w Finlandii są już dostępne. Około 114 000 dzieci było śledzonych przez cały okres wysokiego ryzyka od 7 do 24 miesiąca życia. Podajemy tutaj końcowe wyniki tego badania i analizujemy korelację między odpowiedziami serologicznymi a ochroną kliniczną.
Metody
Harmonogram szczepień i szczepień
Szczepionka skoniugowana z H. influenzae typu b (PRP-D, partie masowe 3937, 4065, 4125, 4227 i 4601) została wyprodukowana przez Connaught Laboratories, Swiftwater, Pennsylvania. Składał się on z otoczkowego polisacharydu otoczkowego H. influenzae typu b (200 do 2000 kD) sprzężonego przez sześciowęgielowy łącznik kwasu adypinowego z toksoidem błoniczym.16, 17 Jedna 0,5 ml dawka PRP-D składała się z 25 .g polialrylosilitolu fosforan (PRP) i 20 .g toksoidu błoniczego podawane domięśniowo w prawy pośladek.
Rysunek 1. Rysunek 1. Harmonogram szczepień i okresy obserwacji stosowane do obliczeń skuteczności. Okresy określa się na podstawie daty podania szczepionki przeciw błonicy, krztuścowi i anatoksyny (DPT), inaktywowanego wirusa polio (IPV) i szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR), nie w odniesieniu do dokładnego wieku dzieci.
[przypisy: endometrium niejednorodne, korony teleskopowe, endometrium linijne ]

0 thoughts on “termofory warszawa”