Skip to content

termofory warszawa ad

2 lata ago

461 words

Dzieci urodzone w dniach nieparzystych miały otrzymać szczepionkę PRP-D w wieku 3,4, 6 i 14 do 18 miesięcy (grupa szczepionkowa) oraz osoby urodzone w dniach parzystych po 24 miesiącach (grupa kontrolna). Hib oznacza H. influenzae typu b. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Krajową Radę Zdrowia i wszystkie 213 lokalne rady ds. Zdrowia. Wszystkie niemowlęta urodzone między października 1985 a 31 sierpnia 1987 r. Mogły wziąć udział. Publiczna pielęgniarka zdrowia wyjaśniła projekt badania i opisała nową szczepionkę rodzicom podczas wizyty w dziecięcym ośrodku zdrowia, gdy niemowlę miało około dwa miesiące; rodzice otrzymywali drukowane informacje w tym samym czasie. Po uzyskaniu zgody ustnej dzieci urodzone w dniach nieparzystych miały otrzymać szczepionkę PRP-D w wieku 3, 4 i 6 miesięcy, a następnie dawkę przypominającą w 14 do 18 miesięcy. Grupę kontrolną stanowiły dzieci urodzone w dniach parzystych; planowano otrzymać szczepionkę PRP-D w wieku 24 miesięcy (ryc. 1).
Wszystkie dzieci otrzymały również szczepionkę przeciw błonicy-krztuścowi (DPT) (wyprodukowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Helsinki) w wieku 3, 4, 5 i 24 miesięcy; szczepionka inaktywowanego polio (IPV) (wyprodukowana przez Rijksinstituut vor Volksgezondheit, Bilthoven, Holandia) w wieku 6, 12 i 24 miesięcy; i szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce (wytwarzaną przez Merck Sharp i Dohme, West Point, Pa.) w wieku 14 do 18 miesięcy, zgodnie z rutynowym planem szczepień w fińskich ośrodkach zdrowia dziecięcego (Ryc. 1). Chociaż podawano je jednocześnie z PRP-D, szczepionki te były podawane w oddzielnym miejscu (lewy pośladek lub ramię).
Kontynuacja
Podjęto specjalne kroki, aby zachęcić do uczestnictwa, określić zakres szczepień (odsetek zaszczepionych dzieci) i śledzić zdarzenia niepożądane, a także zidentyfikować choroby bakteryjne u dzieci.18, 19 Stworzono system wskaźnikowy do nadzoru nad rekrutacją, który był oparty na regularnych raporty z 30 losowo wybranych ośrodków opieki nad dziećmi w całym kraju. Ponadto przeprowadzono retrospektywną niezależną próbę 12 losowo wybranych ośrodków opieki zdrowotnej dla dzieci, a zapisy dotyczące szczepień 955 dzieci urodzonych w tych ośrodkach w 1986 r. Zostały przebadane w celu weryfikacji zasięgu i czasu szczepień. Poważne lub nieoczekiwane działania niepożądane zgłaszano do Krajowej Rady Zdrowia i biura badań.
Próbki surowicy zebrano w wieku 3, 4, 6, 7, 14, 15 i 24 miesięcy z kohorty 120 zdrowych dzieci zaszczepionych PRP-D (partia 3937) po 3, 4, 6 i 14 miesiącach wiek. Zgodność była dobra: tylko 7 z 120 dzieci odpadło w wieku 14 miesięcy. Wartości referencyjne z grup nieszczepionych dzieci zebrano w wieku 3 lat (n = 285), 4 (n = 197), 7 (n = 66), 14 (n = 45) i 24 (n = 297) miesięcy. Próbki pobierano również przy przyjęciu do szpitala i 10 do 30 dni później od nielicznych dzieci, które pomimo szczepienia miały chorobę H. influenzae typu b. Anti-H. influenzae typu b otoczkowego polisacharydu (anty-PRP) przeciwciała mierzono metodą radioimmunologiczną typu Farra
[patrz też: korony teleskopowe, hartman opatrunki, endometrium 8mm ]

0 thoughts on “termofory warszawa ad”