Skip to content

termofory warszawa ad 7

2 lata ago

510 words

Dyskusja
Trzy dawki szczepionki PRP-D, podawane w wieku trzech, czterech i sześciu miesięcy, były klinicznie skuteczne w ochronie przed inwazyjną chorobą H. influenzae typu b w okresie niemowlęcym (4 przypadki u tak traktowanych dzieci, w porównaniu z 37 przypadkami w grupie kontrolnej ), a dawka przypominająca podawana w 14 do 18 miesięcy dodatkowo zwiększyła ochronę. Ogólna skuteczność ochronna wyniosła 94 procent, a przedział ufności 95 procent wynosił od 83 do 98 procent. Dane te opierają się na obserwacji 124 000 dzieci przez około 17 miesięcy (od 7 miesiąca życia do 24 miesięcy). Duża liczba dzieci i długotrwała obserwacja w okresie największego ryzyka inwazyjnej choroby typu H. influenzae typu b dały nam pewność skuteczności ochronnej skoniugowanej szczepionki u niemowląt, przynajmniej w warunkach epidemiologicznych i społeczno-ekonomicznych w Finlandii.
Randomizacja miała być tak łatwa, jak to tylko możliwe, aby zapewnić niezawodność w 1036 ośrodkach zdrowia dziecięcego, w których przeprowadzono szczepienia. Sprawdziliśmy zapisy dotyczące szczepień 955 niemowląt w 12 losowo wybranych ośrodkach zdrowia oraz dzieci, które miały 720 przypadków inwazyjnych infekcji podczas tego badania bez znalezienia błędnego przypisania grupy.
Kryteria rozpoznania wszystkich inwazyjnych chorób typu H. influenzae typu b, na których oparto obliczenia skuteczności, obejmowały hodowlę dodatnią z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub aspiratu. Nadzór nad chorobami był organizowany prospektywnie i monitorowany w sposób ciągły; retrospektywny przegląd dokumentacji laboratoryjnej nie wykazał żadnych dodatkowych przypadków. Dlatego uważamy, że wyśledzono wszystkie przypadki H. influenzae typu b. Niezależną miarą wiarygodności gromadzenia danych jest praktycznie taka sama roczna zapadalność w badanych grupach inwazyjnych zakażeń wywołanych przez czynniki inne niż H. influenzae typu b.
Odporność ochronna wywołana przez szczepionkę skoniugowaną wydaje się jakościowo odmienna od tej wywoływanej przez szczepionkę polisacharydową typu H. influenzae typu b. W wieku siedmiu miesięcy tylko 40 procent niemowląt miało stężenia przeciwciał anty-PRP w surowicy co najmniej .g na mililitr, a zatem należałoby oczekiwać, że będą one chronione, jeżeli te same zasady dotyczące korelacji stężenia przeciwciał i ochrony klinicznej26, 27 stosowane do koniugatu i szczepionek polisacharydowych. W rzeczywistości procent chronionych był znacznie wyższy, 90 procent. Sugerujemy, że ta lepsza niż oczekiwana skuteczność ochronna była spowodowana immunologicznym szczepieniem wykazanym przez anamnestyczną odpowiedź na szczepionkę podaną po 14 miesiącach; geometryczne średnie stężenie przeciwciał u dzieci, którym podawano trzy dawki szczepionki przed tym wiekiem, było prawie 20-krotnie wyższe niż u dzieci otrzymujących pierwszą dawkę szczepionki PRP-D w tym wieku (ryc. 4). Nawet niemowlęta o bardzo niskim lub niewykrywalnym stężeniu przeciwciał po siedmiu miesiącach wykazywały odpowiedź anamnestyczną, która we wszystkich przypadkach pociągała za sobą wzrost do ponad .g na mililitr (ryc. 4).
Fińskie doświadczenia ze szczepionką polisacharydową 2 różniły się od badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu szczepionki do obrotu. 4 5 6 7 Obecnie mamy ten sam problem, próbując porównać dane z prób skuteczności z szczepionkami skoniugowanymi
[podobne: medycyna pracy książeczka sanepidowska, endometrioza co to jest, grudziądz jednostka wojskowa ]

0 thoughts on “termofory warszawa ad 7”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta w chorobach wątroby[…]