Skip to content

termofory warszawa ad 6

2 lata ago

495 words

Inwazyjne zakażenie H. influenzae Typ b Zakażenie u dzieci po serii pełnej immunizacji immunizacyjnej * Czworo dzieci, trzej chłopcy i jedna dziewczynka, którzy mieli inwazyjną chorobę typu H. influenzae po otrzymaniu pełnej podstawowej serii szczepień dawki szczepionki PRP-D były wcześniej zdrowe (Tabela 2). Hodowla krwi od jednego z chłopców (Pacjent 2) wyhodowała zarówno Streptococcus pneumoniae (serogrupa 18), jak i H. influenzae typu b. Przerwa między przyjęciem a ostatnią dawką szczepionki wynosiła od 55 do 173 dni. Obraz kliniczny był typowy dla inwazyjnej choroby typu H. influenzae typu b, a wszystkie dzieci wyzdrowiały bez następstw. U pacjentów i 4 silną odpowiedź przeciw PRP obserwowano w próbkach surowicy pobranych podczas rekonwalescencji; równie wysokie stężenia anty-PRP obserwowano u 2 z 46 nieszczepionych niemowląt w tym samym wieku, u których dochodziło do wyleczenia z zapalenia opon mózgowych typu H. influenzae typu b lub sepsy.25 Poziom przeciwciał w surowicy po szczepieniu
Figura 3. Figura 3. Geometryczne średnie stężenie przeciwciał anty-PRP w grupie szczepionkowej (linia gęsta) po immunizacji szczepionką PRP-D w wieku 3, 4, 6 i 14 miesięcy oraz w grupie kontrolnej nieszczepionych dzieci ( Cienka linia). Na ryc. przedstawiono objaśnienia okresów badań.
Geometryczne średnie stężenie przeciwciał anty-PRP było niskie – mniejsze niż 0,1 .g na mililitr przed szczepieniem – i pozostało takie po pierwszej i drugiej dawce szczepionki PRP-D (ryc. 3). Wzrósł on do 0,53 .g na mililitr po trzeciej dawce szczepionki PRP-D. Tylko 40 procent siedmiomiesięcznych niemowląt miało stężenie przeciwciał anty-PRP wynoszące co najmniej .g na mililitr, wcześniej sugerowane minimum dla długotrwałej ochrony 26, 27. Ponadto tylko 70 procent miało stężenie przeciwciał anty-PRP. 0,15 .g na mililitr lub więcej, minimum uważane za ochronne u nieimmunizowanych osób, a 80 procent miało stężenie co najmniej 0,10 .g na mililitr. Odpowiedź przeciwciał (każdy wzrost miana) obserwowano u 85 procent niemowląt w wieku od sześciu do siedmiu miesięcy.
Rycina 4. Rycina 4. Odpowiedź przeciwciał antyprzeciwpochodnych (wyrażona jako geometryczne średnie stężenie) na dawkę przypominającą szczepionki PRP-D podawanej w wieku 14 miesięcy u 113 dzieci. Liczby w nawiasach to liczby dzieci ze wskazanym poziomem przeciwciał anty-PRP w siódmym miesiącu życia, po immunizacji szczepionką PRP-D w wieku trzech, czterech i sześciu miesięcy. Dla porównania pokazano odpowiedź przeciwciał na pojedynczą dawkę szczepionki PRP-D u 20 dzieci w wieku 14 miesięcy.
Wystąpiło niewielkie obniżenie geometrycznego średniego stężenia przeciwciał anty-PRP w grupie szczepionek pomiędzy 7 a 14 miesiącem życia (od 0,53 .g na mililitr do 0,37 .g na mililitr) przed podaniem dawki przypominającej szczepionki PRP-D. Wszystkich 113 dzieci, u których zmierzono poziomy, w tym 17, u których stwierdzono niewykrywalne poziomy przeciwciał anty-PRP po siedmiu miesiącach, odpowiedziało na dawkę przypominającą ze wzrostem stężenia anty-PRP do ponad .g na mililitr (Ryc. 4) . Średnie stężenie w ciągu 15 miesięcy wynosi 45,22 .g na mililitr i zmniejszyło się do 7,98 .g na mililitr po 24 miesiącach (ryc.
[patrz też: grudziądz jednostka wojskowa, dyżury aptek brzeg, grubość endometrium przed miesiączką ]

0 thoughts on “termofory warszawa ad 6”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: pogotowie dentystyczne Śląsk[…]