Skip to content

termofory warszawa ad 5

2 lata ago

554 words

Spośród 91 infekcji H. influenzae typu b 65 procent spowodowało zapalenie opon mózgowych, 9 procent bakteriemii bez ostrości, 8 procent zapalenia tkanki łącznej, 7 procent zapalenia nagłośni, 7 procent zapalenia płuc i 4 procent zapalenia stawów – odsetki odpowiadające wcześniejszym danym z obserwacji [18]. wszystkie 91 infekcji zostało potwierdzonych kulturowo. W 83 przypadkach hodowla krwi była dodatnia dla H. influenzae typu b; w 54 przypadkach H. influenzae typu b wyizolowano z płynu mózgowo-rdzeniowego (48 miało również dodatnią hodowlę krwi); w 4 przypadkach bakterie wyizolowano z aspiratu (2 miało również dodatnią hodowlę krwi). Spośród 91 zakażeń 23 wystąpiło u dzieci, których danych nie można było zastosować w obliczeniach skuteczności (ryc. 1): 8 u dzieci, które nie otrzymały nawet pierwszej dawki szczepionki DPT (ze szczepionką PRP-D lub bez niej), 12 u dzieci w obu grupach, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki DPT, ale nie otrzymały jeszcze szczepionki przeciw IPV (częściowe szczepienie) i 3 u dzieci, które otrzymały już czwartą dawkę szczepionki DPT. Dane dotyczące skuteczności szczepionki pochodzą więc z 68 przypadków, które wystąpiły u dzieci, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko IPV (planowano podać na 6 miesięcy), ale nie otrzymały jeszcze czwartej dawki szczepionki DPT, która miała należy podać w 24 miesiące.
Tabela 1. Tabela 1. Liczba inwazyjnych H. influenzae Typ b Zakażenia u dzieci w grupach szczepionek i kontrolnych do wieku 2 lat oraz kliniczna skuteczność szczepionki PRP-D podawanej w 3, 4, 6 i 14 Miesiące pełnoletności. Spośród 68 dzieci z potwierdzoną kulturowo chorobą H. influenzae typu b, 4 urodziło się w dniu nieparzystym i otrzymało pełną serię trzech dawek szczepionki PRP-D, ale nie otrzymało jeszcze dawki przypominającej (Tabela 1). ). W tym samym czasie 37 przypadków miało miejsce w odpowiedniej grupie kontrolnej – tj. Wśród dzieci urodzonych w dniu parzystym, które otrzymały trzy dawki DPT i jedną dawkę szczepionki przeciwko IPV, ale nie otrzymały jeszcze szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce. . Skuteczność ochronna trzech dawek szczepionki PRP-D w okresie niemowlęcym wynosiła zatem 90% (przedział ufności 95%, 70 do 96%). Po podaniu dawki przypominającej szczepionki PRP-D nie było dodatkowych przypadków inwazyjnej choroby typu H. influenzae typu b w grupie szczepionki, podczas gdy w grupie kontrolnej było 27 przypadków (Tabela 1). Skuteczność ochronna szczepionki u dzieci w wieku od 7 miesięcy do 24 miesięcy, w tym przed i po szczepieniu przypominającym, wynosiła 94 procent (przedział ufności 95 procent, 83 do 98 procent).
Oprócz czterech niepowodzeń szczepionki wśród w pełni zaszczepionych dzieci w grupie szczepionek, cztery przypadki inwazyjnej choroby H. influenzae typu b wystąpiły u częściowo zaszczepionych dzieci, trzy po jednej dawce PRP-D i jedna po dwóch dawkach. W tym samym okresie w grupie kontrolnej wystąpiło osiem przypadków (wśród osób, które otrzymały jedną do trzech dawek szczepionki DPT, ale nie otrzymały jeszcze szczepionki przeciw IPV) (Tabela 1).
Nie było takiej różnicy między dziećmi urodzonymi w dniach nieparzystych a dziećmi urodzonymi w dniach parzystych z częstością występowania innych infekcji bakteriemicznych: 321 zakażeń odnotowano wśród dzieci urodzonych w dniach nieparzystych (roczna zapadalność, 170 na 100 000) i 308 infekcji wśród dzieci urodzonych w dniach parzystych (roczna zapadalność, 169 na 100 000).
Niewydolność szczepionki
Tabela 2
[przypisy: endometrium w fazie proliferacji, endometrioza co to jest, sonoforeza przeciwwskazania ]

0 thoughts on “termofory warszawa ad 5”