Skip to content

Ograniczona skuteczność Haemophilus influenzae Typ b Koniugat szczepionkowy na alasce Rodzime niemowlęta ad 5

2 lata ago

520 words

Dwóch podejrzanych było epizodów choroby H. influenzae typu b, jednej w grupie szczepionkowej, a drugiej w grupie placebo, która nie spełniała definicji przypadku ustalonej przed rozpoczęciem badania. Co więcej, w 19-miesięcznym okresie po złamaniu kodów szczepionki (bez zaślepienia), u badanych wystąpiły jeszcze dwa przypadki. Wystąpił epizod zapalenia opon mózgowych typu H. influenzae typu b u biorcy szczepionki w 12. miesiącu życia, 6 miesięcy po trzeciej immunizacji; i wystąpił epizod zapalenia tkanki łącznej typu b influenzae u osobnika kontrolnego w wieku 9 miesięcy, 5 miesięcy po drugiej dawce placebo. Włączenie tych czterech przypadków nie zmieniłoby jednak żadnego z wniosków w poniższych analizach. Pacjenci byli w wieku od 1,6 do 27 miesięcy. Siedem przypadków choroby (3 w grupie szczepionkowej i 4 w grupie placebo) wystąpiło przed drugą immunizacją, 5 więcej (2 szczepionki i 3 placebo) przed trzecią immunizacją i 20 przypadków (8 szczepionek, w tym nawrotowy przypadek, oraz 12 placebo) po wszystkich trzech immunizacjach (Tabela 1). Typ inwazyjnej choroby typu H. influenzae typu b był podobny w grupie szczepionkowej i kontrolnej, w grupach badanych i niestacjonarnych, oraz w porównaniu z wcześniejszymi danymi na temat Alaskich tubylców.3 Na przykład, 50 procent biorców szczepionek z chorobą miało zapalenie opon mózgowych podobnie jak 37 procent osób otrzymujących placebo.
Pięć epizodów inwazyjnej choroby wystąpiło w ciągu 30 dni po immunizacji. Trzy miały miejsce po immunizacji szczepionką: jeden 3 dni po pierwszej dawce, drugi 4 dni po drugiej dawce, a trzeci 21 dni po trzeciej dawce. Dwie miały miejsce po immunizacji solą fizjologiczną placebo: jeden 12, a drugi 19 dni po trzeciej dawce. Biorąc pod uwagę wcześniejszą zapadalność na chorobę pomiędzy drugim a szóstym miesiącem życia3 i zakładając brak efektu szczepionki, można oszacować liczbę przypadków, które mogą wystąpić przypadkowo po jednej z immunizacji. Można zatem oczekiwać, że w każdym szczepieniu będzie odpowiednio 0,16, 1,11 i 4,9 przypadków w ciągu 1, 7 i 31 dni. Rzeczywista liczba przypadków nie różniła się istotnie od tych oczekiwanych wartości (każde P> 0,40, test chi-kwadrat).
Skuteczność szczepionki
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność szczepionki PRP-D u alaskich rodzimych niemowląt immunizowanych w wieku dwóch, czterech i sześciu miesięcy. W okresie badania całkowita częstość występowania choroby H. influenzae typu b nie różniła się istotnie między grupą szczepionki a grupą placebo (odpowiednio 6,0 vs 9,6 przypadków na 1000 pacjento-lat ryzyka) lub pomiędzy zaszczepionymi osobnikami i tych, których nie ma w badaniu. Szacunki skuteczności szczepionki dla dowiedzionej i prawdopodobnej choroby H. influenzae typu b po każdej dawce szczepionki przedstawiono w Tabeli 2. Ogólnie, 13 epizodów inwazyjnej choroby typu H. influenzae typu b wystąpiło u 12 niemowląt otrzymujących szczepionkę PRP-D, a 19 u osób kontrolnych wystąpiły epizody (41 procent przypadków choroby typu H. influenzae typu b dotyczyło niemowląt, które otrzymały szczepionkę PRP-D). Wynik jednego dziecka z nawracającą chorobą można uznać w analizie za niepowodzenie po pierwszym lub niepowodzenie po trzeciej dawce lub można go wykluczyć z analizy jako niepowodzenie po trzeciej dawce.
[patrz też: gumtree nowy sącz, grubość endometrium przed miesiączką, poznasz przystojnego bruneta cda ]

0 thoughts on “Ograniczona skuteczność Haemophilus influenzae Typ b Koniugat szczepionkowy na alasce Rodzime niemowlęta ad 5”