Skip to content

Niedobór osteoprotegeryny i młodzieńcza choroba Pageta

2 lata ago

914 words

Whyte i in. (Wydanie z 18 lipca) donoszą, że homozygotyczna delecja genu kodującego osteoprotegerynę jest potencjalną przyczyną młodzieńczej choroby Pageta u niektórych pacjentów z Navajo. Niedobór osteoprotegeryny prowadzi do nieza- leżnych wpływów jej ligandu, aktywatora receptora ligandu czynnika jądrowego .B (RANK), co powoduje nasiloną osteoklastyczną resorpcję kości i głęboką utratę kości. Ponieważ osteoprotegeryna służy również jako antagonista receptora dla liganda indukującego apoptozę związaną z nekrozą (TRAIL), 2 nie można wykluczyć, że nadmierne efekty TRAIL przyczyniły się do fenotypu szkieletu.
Zwiększona wrażliwość na choroby zakaźne i sercowo-naczyniowe u pacjentów z młodzieńczą chorobą Pageta – pacjent 2 zmarł na zapalenie płuc i niewydolność serca – może odzwierciedlać kluczową rolę liganda RANK i osteoprotegeryny w funkcji immunologicznej 3 i naczyniowej4. Na poparcie tej hipotezy należy zauważyć, że poziom osteoprotegeryny w surowicy koreluje ze śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych u starszych kobiet.5 Zwiększona częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych w populacji Navajo może, przynajmniej częściowo, wynikać z nieprawidłowości RANK system ligand-osteoprotegerin.
Ostatecznie, wyniki podwyższonych poziomów rozpuszczalnego ligandu RANK u Pacjenta (Figura 4 artykułu) można wyjaśnić charakterystyką stosowanego testu (Biomedica Gruppe), który specyficznie wykrywa wolny rozpuszczalny ligand RANK, ale nie ma żadnego rozpuszczalny ligand RANK związany z osteoprotegeryną. Tak więc, u tych pacjentów z homozygotyczną delecją osteoprotegeryny, żadne białko osteoprotegeryny nie zakłóca pomiaru rozpuszczalnego ligandu RANK, co skutkuje fałszywym podniesieniem poziomów rozpuszczalnego ligandu RANK.
Lorenz C. Hofbauer, MD
Michael Schoppet, MD
Philipps University, D-35033 Marburg, Niemcy
[email protected] med.uni-marburg.de
5 Referencje1. Whyte MP, Obrecht SE, Finnegan PM, et al. Niedobór osteoprotegeryny i młodzieńcza choroba Pageta. N Engl J Med 2002; 347: 175-184
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Emery JG, McDonnell P, Burke MB, i in. Osteoprotegeryna jest receptorem dla liganda cytotoksycznego TRAIL. J Biol Chem 1998; 273: 14363-14367
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Kong YY, Boyle WJ, Penninger JM. Ligand osteoprotegeryny: regulator odpowiedzi immunologicznej i fizjologii kości. Immunol Today 2000; 21: 495-502
Crossref MedlineGoogle Scholar
4. Hofbauer LC, Schoppet M. Osteoprotegerin: związek między osteoporozą a zwapnieniem tętnic. Lancet 2001; 358: 257-259
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Browner WS, Lui LY, Cummings SR. Powiązania poziomu osteoprotegeryny w surowicy z cukrzycą, udarem, gęstością kości, złamaniami i śmiertelnością u starszych kobiet. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 631-637
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: jednoznaczne dowody wskazują, że niedobór osteoprotegeryny powoduje młodzieńczą chorobę Pageta. Po opublikowaniu naszego artykułu, Cundy i wsp.1 opisali w ramce, 3-bp, homozygotyczną delecję w eksonie 3 TNFRSF11B u rodzeństwa pochodzenia irackiego, którego rodzice byli spokrewnieni i którzy manifestowali fenotyp hiperfosfatazji Ponadto odkryliśmy dezaktywujące, homozygotyczne defekty TNFRSF11B w trzech kolejnych rodzinach wsobnych z chorobą młodzieńczą Pageta (dane niepublikowane).
Jeśli chodzi o uwagi drs. Hofbauer i Schoppet, spekulowaliśmy, że zmienność fenotypowa wśród niezwykle rzadkich zaburzeń dziedziczenia, które aktywują czynnik różnicowania osteoprotegeryny / osteoklastu (ligand RANK) / szlak przekazywania sygnału RANK / jądrowy czynnik-.B, odzwierciedla wpływ dodatkowych czynników. Jeśli osteoprotegeryna rzeczywiście działa jako przynęta dla TRAIL, 2 nadmierne efekty TRAIL mogą wpływać na fenotyp młodocianego Pageta.
Ryc. 1. Ryc. 1. Radioprotecoplastyka pacjenta 2 w wieku 15 lat (11 lat przed śmiercią) Wykazujące głęboką osteopenię i znaczną deformację kości. Chociaż istnieją dowody, że osteoprotegeryna i ligand RANK działają w układzie immunologicznym i naczyniowym, postępująca deformacja szkieletowa prawdopodobnie wyjaśnia zapalenie płuc i zapaść sercowo-płucną, która doprowadziła do śmierci Pacjenta 2 (Figura 1). Ponadto jest mało prawdopodobne, aby niedobór osteoprotegeryny powodował jakiekolwiek znaczące predyspozycje populacji Navajo do chorób sercowo-naczyniowych. Mamy nadzieję zbadać występowanie heterozygot wśród Navajos bezpośrednio, wyszukując delecję TNFRSF11B w reprezentatywnych próbkach DNA. Jednak na podstawie informacji spisowych dla rdzennych Amerykanów, 3 równowaga Hardy ego-Weinberga4 przewiduje, że tylko około 1% z Navajos jest nosicielami młodzieńczej choroby Pageta.
Niedobór osteoprotegeryny i wysoki poziom ligandu RANK wykryto w surowicy Pacjenta przy użyciu enzymatycznych testów immunologicznych z Biomedica. Zestaw, którego używaliśmy, mierzy rozpuszczalny ligand RANK, który nie jest złożony (nie wiąże się z osteoprotegeryną). Procedura ta nie dała fałszywego podniesienia poziomu ligandu RANK u naszego pacjenta z niedoborem osteoprotegeryny, ale raczej poprawnie oceniono ilościowo znaczny wzrost wolnego ligandu RANK, który mógłby przyczynić się do choroby szkieletowej Navajos z młodocianą chorobą Pageta.
Michael P. Whyte, MD
Michelle N. Podgornik, MPH
Shriners Hospitals for Children, St. Louis, MO 63131
[email protected] org
Steven Mumm, Ph.D.
Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110
4 Referencje1. Cundy T, Hegde M, Naot D, i in. Mutacja w genie TNFRSF11B kodującym osteoprotegerynę powoduje idiopatyczny fenotyp hiperfosfatazji. Hum Mol Genet 2002; 11: 2119-2127
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Emery JG, McDonnell P, Burke MB, i in. Osteoprotegeryna jest receptorem dla liganda cytotoksycznego TRAIL. J Biol Chem 1998; 273: 14363-14367
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ, Menacker F, Park MM. Urodzenia: ostateczne dane za 2000 r. Krajowe raporty o stanie zdrowia. Vol. 50. Nie 5. Hyattsville, Md .: Narodowe Centrum Statystyki Zdrowia, luty 2002 r. (Numer publikacji DHHS (PHS) 2002-1120 PRS 02-0135.)
Google Scholar
4. Holsinger KE. Prawo Hardy ego-Weinberga. W: Brenner S, Miller JH, wyd. Encyklopedia genetyki. Vol. 2. San Diego, Calif .: Academic Press, 2002: 912-4.
Google Scholar
(6)
[hasła pokrewne: prady traberta, korony teleskopowe, leki na receptę apteka internetowa ]
[przypisy: endometrium linijne, grubość endometrium przed miesiączką, jak nauczyć dziecko zasypiać ]

0 thoughts on “Niedobór osteoprotegeryny i młodzieńcza choroba Pageta”