Skip to content

Ograniczona skuteczność Haemophilus influenzae Typ b Koniugat szczepionkowy na alasce Rodzime niemowlęta ad 7

2 lata ago

236 words

Poziomy przeciwciał indukowane u szczepionych osobników również nie różniły się między warstwami etnicznymi i rasowymi. Dlatego też niewiele znajdziemy dowodów na to, że czynniki rasowe lub etniczne wpływały na skuteczność ochronną lub immunogenność. Analiza immunogenności
Tabela 4. Tabela 4. H. influenzae Typ b Przeciwpoślizgowe poziomy przeciwciał u alaskich rodzimych niemowląt, według wieku i grupy szczepionek. * Łącznie 1199 próbek surowicy (595 z grupy szczepionek i 604 z grupy placebo) uzyskano z 694 pacjenci (341 szczepionek i 353 placebo) w celu oznaczenia przeciwciał przeciw opryszczce typu H. influenzae typu b. Tabela 4 pokazuje geometryczne średnie poziomy przeciwciał, gdy poziom 0,0125 .g na mililitr został przypisany do próbek z niewykrywalnym przeciwciałem i, w celu porównania naszych wyników z wynikami z Finlandii, poziom 0,06 .g na mililitr został przypisany do próbek o wartościach równych lub niższych. na tym poziomie.22 Poziomy przeciwciał przed immunizacją (l 1/2 do 4 miesiąca życia), po pierwszej immunizacji (od 3 do 6 miesięcy), po drugiej immunizacji (5 do 8 miesięcy) i po trzeciej immunizacji (8 do 11 miesięcy) są podsumowane. Tylko wyniki dla dzieci w określonym wieku zostały uwzględnione w Tabeli 4, aby zminimalizować zmienność związaną z wiekiem. Poziomy przeciwciał przed immunizacją nie korelowały silnie z wiekiem (r = -0,13, P = 0,35) i nie różniły się znacząco pomiędzy grupą szczepionkową i kontrolną zarówno w próbce pobranej przed immunizacją, jak i po pierwszej immunizacji. Istotne różnice zaobserwowano jednak po drugiej (P <0,01) i trzeciej (P <0,001) dawki. Gdy pacjenci w grupie szczepionkowej byli w wieku 8 do 11 miesięcy i otrzymali trzy dawki szczepionki, ich poziomy przeciwciał były nie wyższe niż przed immunizacją. Tabela 4 pokazuje również proporcje osobników z określonymi poziomami przeciwciała, a rozkład poziomów przeciwciał w próbkach pobranych przed immunizacją jest podobny do rozkładu w próbkach pobranych po trzeciej immunizacji. Po jednej i dwóch dawkach szczepionki PRP-D większość poziomów przeciwciał była niższa niż 0,1 .g na mililitr. Po trzech dawkach szczepionki tylko 48 procent dzieci miało poziomy przeciwciał wyższe niż 0,1 .g na mililitr, a tylko 15 procent miało poziomy .1,0 .g na mililitr. Nie stwierdzono istotnej korelacji między poziomami istniejącego przeciwciała (pochodzenia matczynego) a następczą odpowiedzią immunologiczną (r = 0,17, P = 0,1).
Nie stwierdzono korelacji między wiekiem przy pierwszej lub drugiej immunizacji a kolejnymi poziomami przeciwciał w analizie kategorycznej lub ciągłej. Wystąpił jednak znaczny wzrost poziomu przeciwciał wraz z wiekiem przy trzeciej immunizacji (P = 0,001). Współczynnik korelacji wynosił tylko 0,19, a stopień nasilenia odpowiedzi immunologicznej był zatem niewielki w stosunku do obserwowanego przedziału wiekowego przy trzeciej immunizacji, podawanej pomiędzy 21 a 54 tygodniem życia. Oceniono również odstępy między pierwszą i drugą dawką, pierwszą i trzecią oraz drugą i trzecią, oraz okres między trzecią immunizacją a oceną po immunizacji, ale nie znaleziono istotnych zależności.
Zebraliśmy również próbki krwi od 11 osób zaszczepionych PRP-D i 18 osób kontrolnych, u których H
[hasła pokrewne: msw szpital, medycyna pracy książeczka sanepidowska, korony teleskopowe ]

0 thoughts on “Ograniczona skuteczność Haemophilus influenzae Typ b Koniugat szczepionkowy na alasce Rodzime niemowlęta ad 7”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Dobry dentysta Kraków[…]

  2. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu hurtownia włosów naturalnych katowice[…]