Skip to content

Leczenie przeciwdrobnoustrojowe u kobiet z cukrzycą z bezobjawowymi bakteriami ad 8

2 lata ago

632 words

Częstość wszystkich epizodów objawowych i hospitalizacji z odmiedniczkowym zapaleniem nerek była jednak podobna w obu grupach. Gdyby istniała różnica w częstości odmiedniczkowego zapalenia nerek między grupami, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem byłoby, że utrzymująca się nieleczona bakteriuria zwiększa ryzyko odmiedniczkowego zapalenia nerek. Jednak niewiele kobiet w grupie placebo wykazywało uporczywe bakteriurie od momentu włączenia do odmiedniczkowego zapalenia nerek. Terapia przeciwbakteryjna, która eliminowała lub hamowała początkowy epizod bakteriurii, była zwykle podawana z powodu zapalenia pęcherza lub innych infekcji. Tak więc, chociaż nie można wykluczyć możliwości różnicy w częstości odmiedniczkowego zapalenia nerek, zważywszy na niski odsetek zdarzeń, uporczywe bakteriurie występowały niezbyt często przed wystąpieniem odmiedniczkowego zapalenia nerek u kobiet w grupie placebo. Ponad 80 procent epizodów objawowych wystąpiło u niewielkiej części badanych osób. Historia zakażenia dróg moczowych i aktywność seksualna były związane ze zwiększonym ryzykiem epizodów objawowych u kobiet w grupie placebo. Geerlings i wsp.23 donoszą, że objawowe zakażenie dróg moczowych było związane z stosunkiem płciowym u kobiet z cukrzycą typu iz bezobjawową bakteriurią u osób z cukrzycą typu 2. Podobnie jak u kobiet bez cukrzycy, niewielki odsetek kobiet ma częste nawracające infekcje, a aktywność seksualna i wcześniejsze zakażenie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem nawracających epizodów objawowych.24,25 Częstość występowania objawowej infekcji wśród kobiet z cukrzycą, które otrzymywały profilaktykę ( 0,2 do 0,4 na 1000 pacjento-dni) jest również porównywalne do tej wśród młodych kobiet bez cukrzycy.14 Dlatego w naszym badaniu ryzyko nawrotu objawowej infekcji dróg moczowych i skuteczność leczenia były zgodne z tymi zgłaszanymi u kobiet bez cukrzycy.
Kobiety, które brały udział w tym badaniu, stanowiły niewyselekcjonowaną populację, która obejmowała zarówno kobiet przed menopauzą, jak i kobiet po menopauzie oraz kobiet z cukrzycą typu i cukrzycę typu 2, a występowanie cukrzycy i częstość powikłań cukrzycowych były bardzo zróżnicowane. Heterogeniczność badanych może ograniczyć naszą zdolność do identyfikacji podgrupy, która mogłaby skorzystać z leczenia bezobjawowej bakteriurii. Analiza neuropatii i cukromoczu jako czynników specyficznych dla cukrzycy, które potencjalnie były związane z objawową infekcją. Ponadto wykluczono kobiety z poziomem kreatyniny w surowicy większym niż 2,25 mg na decylitr. Dalsze badania dotyczące leczenia bakteriurii mogą być uzasadnione u osób z neuropatią, cukromoczem lub niewydolnością nerek.
Zmienne metaboliczne nie były systematycznie monitorowane, ale pod koniec badania były podobne w obu grupach. Inni badacze nie stwierdzili również związku między bakteriurią a wskaźnikami kontroli metabolicznej, takimi jak poziom glukozy we krwi i wartość hemoglobiny glikozylowanej.19 Geerlings i wsp.26 podali, że tempo postępu w powikłaniach mikronaczyniowych lub makroangiopatycznych i mikroalbuminurii było podobne wśród kobiet chorych na cukrzycę z bakteriemią i kobiet chorych na cukrzycę bez bakteriurii podczas 18-miesięcznej obserwacji Wszystkie te obserwacje sugerują, że bakteriuria nie zaburza kontroli cukrzycy ani nie przyspiesza tempa rozwoju powikłań cukrzycowych.
Zwiększenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wśród bakterii jest poważnym problemem. Najważniejszą zmienną promującą oporność jest stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Racjonalne stosowanie tych środków wymaga identyfikacji sytuacji klinicznych, w których nie wskazano terapii przeciwdrobnoustrojowej. Nasze wyniki sugerują, że badanie przesiewowe i leczenie bezobjawowej bakteriurii nie poprawia wyników u kobiet chorych na cukrzycę. Zasoby zainwestowane w opiekę nad pacjentami z cukrzycą powinny być kierowane na strategie wykazane w celu poprawy wyników w tej dużej i rosnącej populacji. Przeciwdrobnoustrojowe leczenie infekcji dróg moczowych u kobiet chorych na cukrzycę powinno koncentrować się na szybkiej identyfikacji i skutecznym leczeniu epizodów objawowych.
[podobne: sonoforeza przeciwwskazania, endometrioza co to jest, eskulap lekarze ]
[patrz też: poznasz przystojnego bruneta cda, młody jęczmień zastosowanie, gumtree tarnów ]

0 thoughts on “Leczenie przeciwdrobnoustrojowe u kobiet z cukrzycą z bezobjawowymi bakteriami ad 8”